Domů / Inzerce / Znáte pojmy jako DPF či vstřikovač?
Znáte pojmy jako DPF či vstřikovač?

Znáte pojmy jako DPF či vstřikovač?

DPF filtr neboli filtr pevných částic je zařízení, které má za úkol odstraňovat jemné prachové částečky, které vycházejí z výfukových plynů ve vozidlech s naftovým motorem. Tyto částice jsou karcinogenní. Pevné částice jsou zachytávány za pomoci porézních materiálů v poloprůchodných kanálcích filtru.

DPF filtr se čistí spálením sazí, které jsou zachyceny sítkem a projdou vysokou teplotou. Vysoké teploty je dosaženo pasivní nebo aktivní regenerací.

Pasivní regenerace probíhá samovolně. Teplota uvnitř DPF umožňuje aby částice prachu shořely. Provozní teplota musí stoupnout na 350-500 stupňů Celsia. Provozní podmínky motoru v tom případě budou odpovídat konstantě při vyšším zatížení motoru.

Aktivní regenerace naopak proběhne po 300-1000 ujetých kilometrech, pokud díky městskému provozu, apod. Nedošlo k pasivní regeneraci. V tomto případě se teplota navýší uměle na 600 stupňů Celsia. K tomuto účelu je použita změna časování vstřiku motoru kombinovaná s vyšším množstvím paliva i aditiv díky kterým dochází k hoření.

Nevýhodou je, že filtr zvyšuje značně spotřebu paliv či aditiva a u starších automobilů snižuje výkon motoru.

Vstřikování umožní vstřikovací zařízení. To se skládá z palivové nádrže, dopravního čerpadla, čističe paliva. Další částí jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače a důležíté jsou také spojovací potrubí. Dávkovač paliva je stlačen přes trysku vstřikovače do sacího potrubí, válce, komůrky nebo do spalovací komory. Palivo se stlačuje mnohem vyšším tlakem než je tlak v daném prostoru, do kterého je vstřikováno. Díky malé trysce se palivo rozpráší na malé kapičky, díky čemu dojde k rychlejší tvorbě spalovací směsi. U starších vznětových motoru bylo používáno pneumatické vstřikování, kdy se palivo vpravovalo do spalovacího motoru s nezvýšeným tlakem pomocí proudu stlačeného vzduchu.

O admin