Domů / Inzerce / Znáte pojmy jako DPF či vstřikovač?

Znáte pojmy jako DPF či vstřikovač?

DPF filtr neboli filtr pevných částic je zařízení, které má za úkol odstraňovat jemné prachové částečky, které vycházejí z výfukových plynů ve vozidlech s naftovým motorem. Tyto částice jsou karcinogenní. Pevné částice jsou zachytávány za pomoci porézních materiálů v poloprůchodných kanálcích filtru.

DPF filtr se čistí spálením sazí, které jsou zachyceny sítkem a projdou vysokou teplotou. Vysoké teploty je dosaženo pasivní nebo aktivní regenerací.

Pasivní regenerace probíhá samovolně. Teplota uvnitř DPF umožňuje aby částice prachu shořely. Provozní teplota musí stoupnout na 350-500 stupňů Celsia. Provozní podmínky motoru v tom případě budou odpovídat konstantě při vyšším zatížení motoru.

Aktivní regenerace naopak proběhne po 300-1000 ujetých kilometrech, pokud díky městskému provozu, apod. Nedošlo k pasivní regeneraci. V tomto případě se teplota navýší uměle na 600 stupňů Celsia. K tomuto účelu je použita změna časování vstřiku motoru kombinovaná s vyšším množstvím paliva i aditiv díky kterým dochází k hoření.

Nevýhodou je, že filtr zvyšuje značně spotřebu paliv či aditiva a u starších automobilů snižuje výkon motoru.

Vstřikování umožní vstřikovací zařízení. To se skládá z palivové nádrže, dopravního čerpadla, čističe paliva. Další částí jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače a důležíté jsou také spojovací potrubí. Dávkovač paliva je stlačen přes trysku vstřikovače do sacího potrubí, válce, komůrky nebo do spalovací komory. Palivo se stlačuje mnohem vyšším tlakem než je tlak v daném prostoru, do kterého je vstřikováno. Díky malé trysce se palivo rozpráší na malé kapičky, díky čemu dojde k rychlejší tvorbě spalovací směsi. U starších vznětových motoru bylo používáno pneumatické vstřikování, kdy se palivo vpravovalo do spalovacího motoru s nezvýšeným tlakem pomocí proudu stlačeného vzduchu.

O Angelo