Domů / Inzerce / TPMS
TPMS
By: AHLN

TPMS

TPMS – systém měření tlaku v pneumatikách. Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 661/2009 byla ustanovena povinnost používat systém TPMS v pneumatikách pro všechny modely osobních vozidel od 1. listopadu 2009. Od 1. listopadu 2014 tato povinnost platí i pro všechna nová vozidla z této kategorie. Všechny vozy musí být vybaveny systémem, který je schopen vyhodnocovat tlak v pneumatikách i případné jeho změny a přenášet tyto informace řidiči vozidla v průběhu jízdy. V nařízení jsou stanoveny podmínky při kterých má systém monitorování tlaku reagovat. Naopak není stanoveno, jakým způsobem se má monitoring provádět.

Systém musí reagovat při těchto podmínkách:

 • náhlá změna tlaku – systém má řidiče varovat při poklesu tlaku o 20% do 10 minut
 • postupná ztráta tlaku – pokud dojde k poklesu tlaku o 20% nebo při dosažení minimálního tlaku 1.5 baru, musí systém varovat řidiče do 60 minut.
 • špatný přenos signálu v systému TPMS – do 10 minut po nečekaném výpadku signálu
 • varování řidiče – probíhá od rychlosti 40 km/h až do nejvyšší konstrukční rychlosti

Senzory se rozdělují na originální (OEM) senzory od výrobců automobilů a na univerzální – mají předprogramované nebo programovatelné senzory.

Neváhejte využít poboček

, kde Vám poskytnou servis a mnoho dalšího.

Výhody systému TPMS

Funguje-li systém správně, nedojde k podhuštění pneumatik. Tento jev má velmi pozitivní vliv v těchto případech:

 • komfortní jízdu
 • auto je bezpečnější a snáze ovladatelnější
 • sníží se spotřeba pohonných hmot
 • prodlouží se životnost pneumatik a sníží jejich opotřebení

Co se stane v případě, že TPMS nefunguje.

TPMS funguje podobně jako airbag a je nutné, aby fungoval. Automobil musí být zároveň způsobilý pro jízdu na pozemní komunikaci

 • Pokud systém nefunguje, vozidlo neprojde technickou STK kontrolou
 • Policie při běžné silniční kontrole může udělit pokutu
 • Pojišťovna může zamítnout vyplatit pojistné plnění či ho zkrátit

 

O admin