Domů / Novinky / Vše, co byste měli vědět o řízení služebního „referentského“ vozu
Vše, co byste měli vědět o řízení služebního „referentského“ vozu

Vše, co byste měli vědět o řízení služebního „referentského“ vozu

Nepracujete jako řidič z povolání, ale přesto v pracovní době sedíte za volantem služebního vozu? Pak vás jistě napadlo, co by se stalo, kdybyste zavinili dopravní nehodu, někoho zranili nebo „jen“ způsobili škodu na firemním majetku. Odpovědi na zásadní otázky najdete v tomto článku.

Pracovní smlouva a povinnosti zaměstnavatele

Řízení tzv. referentského vozidla (pojem řidič referent se běžně používá, zákon ho však nezná) je činnost, která nemusí být uvedena v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel ji zaměstnanci nemůže nařídit, ale může se s ním dohodnout – v takovém případě je povinen zajistit řádný technický stav vozu a školení BOZP, v rámci kterého se pracovník seznámí se základními bezpečnostními a právními předpisy.

Jak je to s odpovědností za škodu?

V praxi může nastat několik specifických situací. Způsobí-li zaměstnanec škodu z nedbalosti (tzn., poruší pracovní povinnosti), může po něm zaměstnavatel požadovat náhradu ve výši 4,5násobku jeho průměrného měsíčního platu. Zaměstnanec se může chránit uzavřením pojištění profesní odpovědnosti. Ve dvou tarifech (i pro řidiče, kteří služební vozidlo používají pro soukromé účely) ho nabízí např. ERGO pojišťovna.

Vše, co byste měli vědět o řízení služebního „referentského“ vozu

Omezení na 4,5násobek průměrného platu neplatí, pokud zaměstnanec způsobí škodu v opilosti, pod vlivem návykových látek nebo úmyslně. V těchto případech má plnou odpovědnost za škodu.

Poškození zdraví řidiče či osob, které přepravuje, je obvykle klasifikováno jako pracovní úraz a hradí se z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Za určitých podmínek (§ 367 zákoník práce) se může zaměstnavatel zprostit odpovědnosti.

Kdo nese odpovědnost za přestupek?

Řidič, který se při řízení dopustí dopravního přestupku, jež PČR nevyřeší blokovou pokutou, postupuje do správního řízení. Případnou pokutu hradí on, nikoliv zaměstnavatel. Stejně tak jsou mu připsány body.

O admin